Jun 2019 19 | امروز چهارشنبه 29 خرداد 1398

محتویات اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسیعنوان

محتویات اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی

 

چکیده

 به‌رغم اتفاق نظر در مورد ضرورت ارزیابی اطلاعات ارایه شده از سوی مدیریت توسط افراد صلاحیت‌دار مستقل، همواره طی سالیان متمادی درباره تاثیر گزارش حسابرسی بر فرآیند تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان بحث بوده‌است. در این پژوهش، بر مبنای طرح و آزمون چهار فرضیه، محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورداشاره در گزارش حسابرسی و تاثیر افشای مبلغ آن بر تصمیم‌گیری سرما‌یه‌گذاران و کارشناسان بررسی ‌شده‌است. جامعة آماری مورد مطالعه در این پژوهش، برای آزمون فرضیه‌های اول و دوم، محدود به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای آزمون فرضیه‌های سوم و چهارم، در برگیرندة سه گروهِ کارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان شرکت‌های کارگزاری، و سرمایه‌گذاران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
یافته‌های این پژوهش نشان‌دهندة آن است که، تغییرات تعداد بند‌های گزارش حسابرسی درمورد کسری ذخایر شرکت، تاثیر معنی‌داری بر قیمت سهام ندارد. اما، تغییرات مبلغ کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی، تاثیر معنی‌داری بر قیمت سهام دارد. هم‌چنین، هرچند در گروه کارشناسان و کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تفاوت معنی‌داری بین میانگین قیمت سهام پیشنهاد شده توسط هریک از گروه‌های باخبر و بی‌خبر از مبلغ کسری ذخیرة‌مالیات مورد اشاره در گزارش حسابرسی مشاهده شد؛ ولی در گروه سرمایه‌گذاران، تفاوت معنی‌داری بین میانگین قیمت سهام پیشنهاد شده توسط هریک از گروه‌های باخبر و بی‌خبر از این مبلغ مشاهده نشد...


دانلود مقاله به صورت پی دی اف

دانلود رایگان بیش از 500 مقاله ، پایان نامه

تحقیق ، پروژه رشته حسابداری ، حسابرسی ، اقتصاد

( جهت مشاهده لیست کامل مقالات کلیک نمایید )


دانلود نمونه پاور پوینت به صورت خام 

دانلود نرم افزارهای پیش نیاز


اجرای پاور پوینت

خواندن ورد

باز کردن پی دی اف

دانلود برای ویندوز

اجرای پاور پوینت

خواندن ورد

باز کردن پی دی اف

دانلود برای اندروید نسخه 4.4 و بالاتر

اجرای پاور پوینت

خواندن ورد

باز کردن پی دی اف

دانلود برای اندروید نسخه 6.0 و بالاتر

اجرای پاور پوینت

خواندن ورد

باز کردن پی دی اف

دانلود برای آیفون

 

پورتال آگهی و نیازمندیهای تبلیغات دات نت

www.Tablighat.net
. محتویات اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی     
.  محتویات اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی    
.  محتویات اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی    ورود به سایت


  • عضویت در خبرنامه:

فرمت ایمیل نامعتبر است.